آرشیو خبر

فرهنگ لغت طنز و خیلی خنده دار ایرانی

بدون دیدگاه ، 1349 بازديد ، ۲۵ دی ۱۳۹۱

  ادب : یعنی کمک به یک خانم زیبا در عبور از خیابان حتی اگر به کمک احتیاج نداشته باشد ازدواج : قمار زندگی است و در قمار برد با کسی است که بیشتر تقلب کندالکل : مایه گرانبهایی که همه چیز را محفوظ نگاه می دارد مگر اسرار را او