آرشیو خبر

سحر و مسعود جعفری جوزانی در اغوش هم

بدون دیدگاه ، 561 بازديد ، ۲۰ آذر ۱۳۹۳

“یه روز خدا داشت یه آدم جدید خلق میکرد که در روز هجدهم آذر هزارو سیصدوبیست وهفت به دنیا میومد و اسمش هم مسعود میشد.به خودش گفت:این مرد باید خلاق،باهوش،مهربون و بزرگ باشه و چون قراره در آینده بهش یه دختر به اسم سحر بدم دوس