آرشیو خبر

گلچینی از سخن بزرگان

بدون دیدگاه ، 465 بازديد ، ۰۲ فروردین ۱۳۹۲

آلبر کامو:بهتر است که در این دنیا فکر کنم خدا هست و وقتی به دنیای دیگر رفتم بدانم که نیست . و این بسیار بهتر از این است که در این دنیا فکر کنم خدا نیست و در آن دنیا بفهمم که هست . پروفسور حسابی جهان سوم جایی است که هر کسی بخواهد