آرشیو خبر

آیا میدانستید برخی از سردردها با رابطه جنسی بهبود میابد

بدون دیدگاه ، 655 بازديد ، ۲۲ فروردین ۱۳۹۲

پژوهشگران  آلمانی در تحقیقات خود نشان دادند که برخی از ا فرادی که میگرن دارند ممکن است با ارتباط جنسی بطور کامل خوب شوند اکنون این پژوهشگران برای شما توضیح میدهند که چه ارتباطی بین سردرد و ارتباط جنسی وجوددارد و چه عاملی