آرشیو خبر

ایا میدانستید اگر تب را درمان نکنید زودتر خوب میشوید

بدون دیدگاه ، 895 بازديد ، ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

ایا میدانستید اگر تب را درمان نکنید زودتر خوب میشوید هنگامیکه  احساس گرمی میکنید  و فکر میکنید که  سرحال نیستید زود  درجه تب خودرا میگیرید اگر تب داشته باشبد چه کاری انجام میدهیئ؟ مطمن هستم که بطرف داروها میریود و قرصی ر