آرشیو خبر

مردی که سهل انگاریش باعث شد که اختراعش ثبت نشود

بدون دیدگاه ، 596 بازديد ، ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

مردی که سهل انگاریش باعث شد که اختراعش ثبت نشود این مرد اولین شخصی بود که موتور جستجور را درست کرد ولی نمیدانست که این کار بسیار پرسود است و منفعتهای زیادی دارد بخاطر همین آن را ادامه نداد  وگرنه امروز هاو میتو انست ثروتمن