آرشیو خبر

فلسفه وجود سفره هفت سین

بدون دیدگاه ، 1143 بازديد ، ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

نوروز بزرگترین جشن ملى ایرانیان سابقه اى هزاران ساله دارد. از گذشته هاى دور آریایى هاى ساکن در فلات ایران روز اول سال و آغاز بهار را به برگزارى مراسم ویژه و توأم با سرور و شادمانى اختصاص مى دادند. فلسفه سفره هفت  سین در آیی