آرشیو خبر

خطرناک‌ترین درخت جهان

بدون دیدگاه ، 1067 بازديد ، ۱۷ بهمن ۱۳۹۲

خطرناک‌ترین درخت دنیا تک تک اجزای درخت  مانچینیل (Manchineel) – یا در تلفظی دیگر  «مانسینلا » – که در کتاب رکوردهای گینس عنوان «خطرناک‌ترین درخت دنیا» را به خود اختصاص داده سمی و خطرناک است. این درخت که ارتفاع آن گاه تا پانزد