آرشیو خبر

داستان زیبا و آموزنده سنگ تراش

بدون دیدگاه ، 553 بازديد ، ۱۰ اسفند ۱۳۹۱

روزی، سنگتراشی که از کار خود ناراضی بود و احساس حقارت می کرد، از نزدیکی خانه بازرگانی رد می شد. در باز بود و او خانه مجلل، باغ و نوکران بازرگان را دید و به حال خود غبطه خورد و با خود گفت: این بازرگان چقدر ثروتمنداست! و آرز