آرشیو خبر

تحریک جنسی در زنان

بدون دیدگاه ، 2335 بازديد ، ۲۰ آذر ۱۳۹۳

دوست دارم همین ابتدا این توضیح را بدهم که مردان همیشه در روابطشان با جنس مخالف دنبال ارضاء حس قدرت جویی خودشان هستند و این به لحاظ تاریخی و اجتماعی اثبات شده است که مردان بنا به ساختار فیزیولوژیکی شان موجوداتی خشن هستند،