آرشیو خبر

با خوردن این سبزی سفید و ریز لاغرشوید

بدون دیدگاه ، 652 بازديد ، ۲۲ فروردین ۱۳۹۲

این سبزی از زمانهای قدیم  فو اید زیادی داشت و دارد تا جایی که واقعا کسی که این سبزی را میخورد در مق ابل بسیاری از بیماریها  در امان میماند شما این سبزی را همیشه در دسترس دارید ولی شاید فواید آن را نم یدانستید بله درست حدس زد

آیا مید انستید سیر انسان را بی اشتها میکند

بدون دیدگاه ، 469 بازديد ، ۲۸ اسفند ۱۳۹۱

آیا مید انستید سیر انسان را بی اشتها میکند آیا میدانستید بین سیر و کاهش اشتها ارتباط وجوددارد بخاطر همین است کسانی که سیر میخورند هرگز در خو ردن غذا زیاده روی نمیکنند چون در سیر ماده ای وجوددارد که  سیر شدن را به مغز اطلاع