آرشیو خبر

ترفندی ساده برای ثابت ماندن رنگ شرابی

بدون دیدگاه ، 7240 بازديد ، ۲۲ فروردین ۱۳۹۲

ترفندی ساده برای ثابت ماندن رنگ شرابی   خانمهایی که رنگ موهای خودرا شرابی میکنند معمولا بعد از چند بار حمام کردن رنگ شرابی آنها میرود بر ای اینکه ثابت بماند و نرود برای شما ترفند بسیار ساده ای را آموزش میدهیم دیگر نگران