آرشیو خبر

عکسهای حسن روحانی

بدون دیدگاه ، 1246 بازديد ، ۱۳ مرداد ۱۳۹۲

عکسهای حسن روحانی در ساختمان ریاست جمهوری عکسهای حسن روحانی در ساختمان ریاست جمهوری پس از برگزاری مراسم تنفیذ، حسن روحانی و محمود احمدی نژاد به ساختمان ریاست جمهوری رفتند تا دفتر کار رئیس جمهور، تحویل رئیس جمهور جدید شو