آرشیو خبر

شعر زیبای وصیت نامه اثر وحشی بافقی

بدون دیدگاه ، 1983 بازديد ، ۱۳ مرداد ۱۳۹۱

روز مرگم هرکه شیون کند از دور و برم دور کنید همه را مست و خراب از می و انگور کنید مزد غسال مرا سیر شرابش بدهید مست مست از همه جا حال خرابش بدهید بر مزارم مگذارید بیاید واعظ پیر میخانه بخواند غزلی از حافظ جای تلقین به بالا