آرشیو خبر

قصه حضور سرداران در فوتبال به روایت عزیز محمدی

بدون دیدگاه ، 1575 بازديد ، ۱۹ بهمن ۱۳۹۰

عزیز محمدی از روایت ورود سرداران در دهه ۷۰ به فوتبال سخن می گوید. فرهاد عشوندی : این روایتی است از نحوه ورود سرداران سپاه به فوتبال. اینکه چطور جنگ که تمام شد ، سرداران جا مانده از جنگ راه ورزش در پیش گرفتند و متولی ورزش کشور