آرشیو خبر

بزرگترین عدد اول جهان کشف شد

بدون دیدگاه ، 474 بازديد ، ۲۸ بهمن ۱۳۹۱

کشف بزرگترین عدد اول جهان بزرگترین عدد اول جهان توسط یک ریاضیدان آمریکایی کشف شده که طول ارقام آن ۱۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۷۰ عدد است. عنوان قبلی بزرگترین عدد اول جهان به عددی با ۱۲ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۱۸۹ رقم اختصاص داشت که