آرشیو خبر

شلوار تنگ موجب عقیم شدن مردان می شود!

بدون دیدگاه ، 1075 بازديد ، ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

بررسیهای اخیر نشان می دهند که کیفیت منی در مردان (تعداد اسپرم، حرکت اسپرم و اسپرمهای با شکل طبیعی) نسبت به ۳۰ سال گذشته به مقدار زیادی آسیب دیده است. این میزان در بررسیهای مختلف ۵۰-۳۰ درصد گزارش شده است. زندگی مدرن امروزی اث