آرشیو خبر

عکس هایی از زنان و فرزندان رضا شاه پهلوی (رضا خان)

یک دیدگاه ، 19048 بازديد ، ۱۳ دی ۱۳۹۱

عصر ایران : عکس های تاریخی از زنان رضا شاه را مشاهده می کنید.     تصویر تاج‌الملوک پهلوی دومین همسر رضاشاه     عکس فرزندان رضاخان و تاج‌الملوک به همراه دو نفر از گماشته‌هایشان از چپ: محمدرضا پهلوی، شمس پهلوی، اشر