آرشیو خبر

برای سیران یگانه عزیز که در غفلت مسئولان سوخت و برکشید

بدون دیدگاه ، 1100 بازديد ، ۲۰ آذر ۱۳۹۱

(نمی‌دانم که دخترک سرزمینم چه چهره زیبایی داشته و نمی‌دانم که سیران، انگبین کدامین خانواده پیرانشهری بوده است؛ اما آقای وزیر، یک چیز را خوب می‌دانم. دخترکم آنگاه که در آن کلاس سرد و نمور بر نیمکت‌های نه آنچنانی می‌نشست