آرشیو خبر

فردوسی پور در حال تدریس در دانشگاه

بدون دیدگاه ، 1804 بازديد ، ۲۶ فروردین ۱۳۹۲

فردوسی پور در حال تدریس در دانشگاه فردوسی پور که در دانشگاه زبان تدریس می کند معمولا نسبت به شاگردانش حساسیت زیادی نداردو اگر شاگردانش از او عکس بگیرند می توانند به راحتی منتشر کنند. بیشتر: ورزش ایرانی: عکس: کلاس درس عادل