آرشیو خبر

فال امروز دوشنبه ۵ فروردین

بدون دیدگاه ، 724 بازديد ، ۰۵ فروردین ۱۳۹۲

فروردین: شاید بهتر باشد وقتی که فرصتهای زیادی پیش روی شما قرار دارد بیشتر از مواقعی که این گونه نیست نگران شوید. شاید وقتی که همه چیز خوب پیش می‌رود نسبت به مواقعی که این گونه نیست، راحت‌تر بتوان ناامیدی را تحمل کرد. ولی ه