آرشیو خبر

اس ام اس ویژه پیشواز ماه محرم

بدون دیدگاه ، 1737 بازديد ، ۱۴ آبان ۱۳۹۱

 از داغ حسین اشک نم نم داریم ، در خانه سینه تا ابد غم داریم ، پیراهن و شال مشکی آماده کنید ، چند روز دگر تا به محرم داریم..! . ΔΔΔΔΔΔΔΔΔاس ام اس فرارسیدن محرمΔΔΔΔΔΔΔΔΔ . میان دل ز عشقت لاله باغیست ، بحمدالله که قلبم مست ساقیست