آرشیو خبر

تصویر میمونی که ایران به فضا فرستاد

یک دیدگاه ، 882 بازديد ، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱

امروز ایران یک میمون را به وسیله کاوشگر ۵ به فضا فرستاد.البته تا به حال ایران سوسک، کرم خاکی و دیگر جانوارن نیز به فضا فرستاده است که گویا هیچ کدام زنده نمانده اند. عکس میمونی که ایران به فضا فرستاد