آرشیو خبر

فروش دختر و پسر مصنوعی

بدون دیدگاه ، 568 بازديد ، ۲۳ آذر ۱۳۹۳

قدامی که با واکنش های شدیدی در دنبا روبرو شد فروش دختران و پسران مصنوعی برای همدمی!! ، دیگر نگران مهریه های سنگین و ازدواجهای کمر شکن نباشید.با اسودگی خاطر و از میان صدها دختر تنها با پرداخت ۲۵ هزار تومان زیباترین انها را ا