آرشیو خبر

قیمت روز ارز، سکه و طلامورخ ۲۰ فروردین ۹۲

بدون دیدگاه ، 401 بازديد ، ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

قیمت روز ارز، سکه و طلامورخ ۲۰ فروردین ۹۲ نرخ طلا فروش تغییر کمترین بیشترین اونس ۱,۵۷۵٫۵۰ (-۰٫۰۳%) -۰٫۵۰ ۱,۵۷۵٫۵۰ ۱,۵۷۵٫۵۰ بازار تهران ۵,۸۸۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%) ۰ ۵,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۸۸۵,۰۰۰ گرم ۱۸ عیار ۱,۳۵۸,۵۵۸ (-۰٫۰۸%) -۱,۱۵۴ ۱,۳۵۸,۵۵۸ ۱,۳۵۸,۵۵۸