آرشیو خبر

قیمت امروز سکه و طلا در بازارمورخ ۱۲ فروردین ۹۲

بدون دیدگاه ، 490 بازديد ، ۱۲ فروردین ۱۳۹۲

قیمت امروز سکه و طلا در بازارمورخ ۱۲ فروردین ۹۲ نرخ طلا فروش تغییر کمترین بیشترین اونس ۱,۶۰۰٫۱۰ (۰٫۰۰%) ۰ ۱,۶۰۰٫۱۰ ۱,۶۰۰٫۱۰ بازار تهران ۵,۷۷۵,۰۰۰ (-۰٫۱۷%) -۱۰,۰۰۰ ۵,۷۷۵,۰۰۰ ۵,۷۷۵,۰۰۰ گرم ۱۸ عیار ۱,۳۳۳,۱۶۴ (-۰٫۱۷%) -۲,۳۰۸ ۱,۳۳۳,۱۶۴ ۱

قیمت امروز سکه و طلا مورخ ۳۰ اسفند ۹۱

بدون دیدگاه ، 426 بازديد ، ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

قیمت امروز سکه و طلا مورخ ۳۰ اسفند ۹۱ عرش نیوز: نرخ طلا فروش تغییر کمترین بیشترین اونس ۱,۶۱۲ (۰٫۰۲%) ۰٫۳۰ ۱,۶۱۲ ۱,۶۱۲ بازار تهران ۵,۷۸۵,۰۰۰ (۰٫۰۰%) ۰ ۵,۷۸۵,۰۰۰ ۵,۷۸۵,۰۰۰ گرم ۱۸ عیار ۱,۳۳۵,۴۷۲ (۰٫۰۰%) ۰ ۱,۳۳۵,۴۷۲ ۱,۳۳۵,۴۷۲ گرم ۲۴ عیا