آرشیو خبر

تاریخچه مختصری در مورد تلقین ، کاشف تلقین و طرز استفاده از تلقین در جهت مثبت و موفقیت

بدون دیدگاه ، 1888 بازديد ، ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

کاشف تلقین به خود دانشمندی فرانسوی به نام امیل کوئه است . او قدرت تلقین را کشف کرد. داستان کشف تلقین : یک روزپسر ۱۳ ساله او دیر از خواب بیدار می شود و بدین جهت مورد سرزنشو برخورد شدید پدر قرار می گیرد . عصر ان روز وقتی پسر کوئه