آرشیو خبر

واپسین لحظه های عمر کورش کبیر (کورش دوم)

یک دیدگاه ، 1120 بازديد ، ۲۸ خرداد ۱۳۹۱

حال که مرگ من فرا رسیده است ایران را مقتدرترین کشور آسیا به دست شما می سپارم .من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و سربلندی ایران زمین مغلوب شده باشم.جمله آرزوهایم برآورده شد و سیر زمان پیوسته به کام من بود ولی در تمام مر