آرشیو خبر

مصاحبه با مادربزرگ ۳۴ ساله جوانترین مادربزرگ ایران!

بدون دیدگاه ، 1371 بازديد ، ۲۵ دی ۱۳۹۱

نام مادربزرگ که به زبان می آید بی اختیار چهره پیرزنی مهربان با موهای سفید و عینکی ته استکانی در خاطر نقش می بندد، اما این بار با مادربزرگی به گفتگو نشستیم که سن و سالش با بسیاری از خانم هایی که می خواهند به زودی صاحب فرزند ش