آرشیو خبر

تصویر مار پیتون بر روی بال هواپیما!

بدون دیدگاه ، 625 بازديد ، ۲۴ دی ۱۳۹۱

سرنشینان پرواز شرکت هوایی کانتاس استرالیا که از شهر کایرنس عازم پورت مورسبی در گینه نو پاپوازی با حیرت مارپیتونی را مشاهده کردند که روی بال هواپیما همسفرشان بود. عکس سوار شدن مار پیتون بر روی بال هواپیما