آرشیو خبر

آیا میدانستید پودر زاج جایگزین بسیار خوبی برای مام است

۲ دیدگاه ، 4756 بازديد ، ۱۷ فروردین ۱۳۹۲

آیا میدانستید پودر زاج جایگزین بسیار خوبی برای مام است بسیاری از افراد که زیاد عرق میکنند همیشه از مام استفاده میکنند و لی مامها یا ضد بوها  همیشه مناسب نیستند و عوارضی را به همراه دارند  درست است که تعداد زیادی از مردم از