آرشیو خبر

دلیل اینکه طواف خانه خدا بر خلاف جهت عقربه های ساعت انجام می شود

بدون دیدگاه ، 733 بازديد ، ۳۰ بهمن ۱۳۹۱

حسین اردکانی، دکترای علم فیزیک:هر آنچه در شارع مقدس وجود دارد دارای مبنای علمی است به طوری که در اعمال حج آمده است که جهت حرکت برای طواف به سمت چپ و خلاف جهت عقربه های ساعت باشد یا اینکه اکثر مراجع تقلید می گویند که بهتر است