آرشیو خبر

زنده شدن مرد آبادانی پس از ۵ ساعت از مرگش

بدون دیدگاه ، 402 بازديد ، ۱۵ اسفند ۱۳۹۱

زنده شدن مرد آبادانی پس از ۵ ساعت از مرگش مرد آبادانی با اینکه ۵ ساعت از مرگش می گذشت و حتی جواز دفنش نیز صادر شده بود به طور معجزه آسایی دوباره زنده شد و به زندگی بازگشت در این گزارش شما با زندگی مردی آشنا خواهید شد که پس از