آرشیو خبر

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی استخدام می کند

بدون دیدگاه ، 548 بازديد ، ۲۱ فروردین ۱۳۹۲

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی استخدام می کند مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی تعداد محدودی کارشناس پرستاری و بهیاری به صورت قراردادی استخدام مینماید. شهرهای مورد نیاز : تهران تعداد مورد نیاز : مش