آرشیو خبر

ماجرای عجیب مزار دو سرباز ایرانی در فرانسه

بدون دیدگاه ، 885 بازديد ، ۳۰ بهمن ۱۳۹۱

دهکده ای در جنوب فرانسه میزبان دو سرباز پارسی است. ابدون و سنان دو سرباز پارسی که به این دهکده پناهنده شده بودند به دلیل منش پاک و مهربانی با اهالی دهکده به سرعت در میان اهالی محبوب شدند و با تسلیم نشدن در برابر امپراتوری ر