آرشیو خبر

انفجار در صدو سی و هفتمین مارتن در آمریکا+تصاویر

بدون دیدگاه ، 634 بازديد ، ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

انفجار در  صدو سی و هفتمین مارتن در آمریکا+تصاویر هر سال مسابقات دو زیاد برگزار میشد امسال نیز طبق روال سالهای قبل  در ماه آوریل  صدو سی و هفتمین  مسابقه جالب دو ماراتن برگزار میشود امسال نیز  روز دوشنبه مطابق با  ۲۶ فرور