آرشیو خبر

مطالب و شعر های طنز برای دانشگاه پیام نور

بدون دیدگاه ، 1179 بازديد ، ۰۶ دی ۱۳۹۱

شعر طنز دانشگاه پیام نور      پیام نور ای سرای دردمندان سرای منطق وتسلیم وعرفان در آنجا یافت گردد هر چه خواهی ز شیر مرغ تا جان یک انسان کتاب هایت سراسر علم و دانش که دارد اشتباهاتی فراوان .. چو ویرایش کنند هر ترم آن را خطاهائ