آرشیو خبر

پیامهای تشکر بمناسبت روز معلم

بدون دیدگاه ، 1711 بازديد ، ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

معلم یکی از بزرگترین  افرادی است  که شما میتوانید در طول زندگی داشته باشید  آنها بسیار فداکار و بخشنده هستند معلمان تمام روزها و وقتهای زندگی خودرا صرف دانش آموزان میکنند و به اصطلاح خودرا وقف میکنند  نام معلم فقط مختص ب