آرشیو خبر

خدای دوستداشتنی من

بدون دیدگاه ، 1079 بازديد ، ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

کودکی ام پاکی ام سادگی ام گریه های از دوریت هنگام تولدم دست خالی بودنم را یادم می رود …… به یادم بینداز که من چون طفلی در آغوشت بودم که جز تو مآوایی ندارد تو را می خواهم محبوب من خدای دوست داشنی من