آرشیو خبر

عجیب‌ترین مهریه‌های ایران از یک کیلو بال مگس تا سفر به ۱۲۰ پایتخت و ویلای مشرف به گندم زار

یک دیدگاه ، 1167 بازديد ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

طبق آمارهای موجود، زندانیان دیه هر سال ۳ هزار و ۳۲۷ تخت را در زندان‌های کشور اشغال می کند؛ به عبارت دیگر، وضعیت ۳ هزار و ۳۲۷ زن همراه با خانواده شان معلق می ماند و ۳ هزار و ۳۲۷ نیروی کار از چرخه اقتصادی دور می شوند. این آمار