آرشیو خبر

خانه ایتالیایی که ۳۰۰ سال قدمت دارد+تصاویر

بدون دیدگاه ، 1160 بازديد ، ۲۷ فروردین ۱۳۹۲

خانه ایتالیایی  که ۳۰۰ سال قدمت دارد+تصاویر این خانه قدیمی Casa Olivi نام دارد وخیلی از شهر دور نیست  این ساختمان بیش از ۳۰۰ سال ق دمت دارد و نمای بیرونی آن دست نخورده باقی مانده است و فضای دخلی آن در سبک مدرن باسازی شده است . مع