آرشیو خبر

قیمت امروز خودرو مورخ ۱ فروردین ۹۲

بدون دیدگاه ، 420 بازديد ، ۰۱ فروردین ۱۳۹۲

قیمت امروز خودرو مورخ ۱ فروردین ۹۲    کارخانه نام خودرو قیمت نمایندگی قیمت بازار ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۶ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ ا