آرشیو خبر

بی حیایی شوهر بخاطر پول

بدون دیدگاه ، 1146 بازديد ، ۲۳ اسفند ۱۳۹۱

بی حیایی شوهر بخاطر پول برخی از زن وشوهرها بخاطر پول دست به هرکاری میزنند ولی لینگونه افراد اگر پول ندارند بهتر است ازدواج نکنند تا باعث بدبختی دیگران نیز نشوند گزارش زیررا باهم میخوانیم تا درس عبرتی برای همه شود این دو ز