آرشیو خبر

نقش فوق العاده مهم تلقین در زندگی انسانها

بدون دیدگاه ، 1565 بازديد ، ۱۶ خرداد ۱۳۹۱

چند نمونه فراموش نشدنی باعث تغییر نگرش پزشکان و روانشناسان شد. یک زندانی که قص فرار داشت بطور مخفیانه خود را در یکی از اتاقکهای قطار جا داده بود و بعد از حرکت فهمیده بود که در یخچال قطار قرار دارد. زندانی مطمئن بود که در طی