آرشیو خبر

دختر ها دنبال چجور پسری هستند؟

بدون دیدگاه ، 846 بازديد ، ۲۴ آبان ۱۳۹۱

  این می تواند احساس خیلی از شماها باشد: خسته شده اید. احساس می کنید که هر کاری که لازم است را برای به دست آوردن زنی بااصالت با ویژگی های ممتاز انجام می دهید اما خانم ها به شما جواب نمی دهند. تصور شما این است که خانم ها معمو