آرشیو خبر

پـــول ای جانــم فدای اســـم تـــو(شعر طنز)

بدون دیدگاه ، 676 بازديد ، ۲۴ اسفند ۱۳۹۱

 من فدای ریــز ریـز جــسم تــــو درد ملت را دوایـــی پـــول جــــان تورئیس هر کجــایی پول جــــان با تـــو آدمها عجب خـــــر میشوند پارسایـــان دزد ماهر می شونــد ظلم بـر بیـچــاره ومسکیــن کننـــد هر غلــط از کینه و از