آرشیو خبر

برای جلوگیری از حمله قلبی حتما بخوانید

بدون دیدگاه ، 461 بازديد ، ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

برای جلوگیری از حمله قلبی حتما بخوانید ۱٫ دور از بزرگراه‌ها زندگی کنید بر اساس مطالعه‌ای که در مورد ارتباط سر و صدای ترافیک و بیماری قلبی انجام شده و نتایج آن در یورو پین هارت ژورنال منتشر شده، صدای بوق خودروها و ماشین‌ه