آرشیو خبر

چیستان و معمای سخت به همراه جواب جدید سال ۹۲

بدون دیدگاه ، 1617 بازديد ، ۲۱ اسفند ۱۳۹۱

سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند تا آن ساعت را خریداری کنند… بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت ۲۵ هزار توما