آرشیو خبر

پاسخ روزنامه ایران به این سوال: علاقه خاصی به مهندسی انتخابات دارم. لطفا راهنماییم کنید؟

بدون دیدگاه ، 445 بازديد ، ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

انتخابات - روزنامه ایران در ستون شیپورچی خود که عنوان «مشاوره انتخاباتی» داشت، نوشت: علاقه خاصی به مهندسی انتخابات دارم. لطفا مرا راهنمایی کنید؟ بستگی دارد که شما کدام مهندس را بگویید. متاسفانه یکی از کانددیاهای انتخابا