آرشیو خبر

کاهنی ۱۰۵ ساله که به جرم تجاوز مورد پیگرد است

بدون دیدگاه ، 579 بازديد ، ۰۲ اسفند ۱۳۹۱

او در کلاسهای خصوصی که برای شاگردان دختر برگزار میکرده است آنها را مورد سوء استفده جنسی قرار میداده است. جوشا ساساکی” ۱۰۵ ساله که به عنوان مدرس هنرهای “لئونارد کوهن” شهرت دارد مورد اتهام تلاش برای تجاوز به زنان د